Bepalingen en voorwaarden/h2>

1 Schriftelijk annuleren is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus. Kosten zijn € 15,00. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.
2 Afwezigheid op of afbreken van een cursus, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeld.
3 Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht en komt u op de wachtlijst te staan.
Indien u een dergelijk bericht niet heeft ontvangen, wordt u verwacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.
4 Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen vervuld zijn.
5 De directie van Prima-Art behoudt zich het recht voor geprogrammeerde cursussen te annuleren en andere dan de vermelde docenten in te zetten.
6 Bij annulering van de cursus door het bestuur wordt het reeds betaalde cursusgeld terug gestort.
7 Indien om bepaalde reden een les of activiteit geen doorgang kan vinden, wordt daarvan telefonisch bericht gegeven. De cursus of activiteit wordt hierdoor in de regel met een evenredig aantal lessen verlengd.
8 Prima-Art neemt zich voor alleen bij langdurige ziekte of afwezigheid van een docent een vervanger in te zetten.
9 Betaling in termijnen is alleen van toepassing op cursussen van 30 lessen.
10 Betaling van het cursusgeld per toegezonden factuur geschiedt bij een jaarcursus in één of twee termijnen. Hiervoor rekenen wij € 10,00 administratiekosten per factuur.
11 De € 10,00 kosten per factuur worden in rekening gebracht.
12 Het (1e termijn van het) cursusgeld dient uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
13 Bij niet tijdige betaling kan (verdere) deelname aan de lessen ontzegd worden. Daarbij blijven de inschrijvings- en betalingsplichten bestaan.
Incassokosten worden in rekening gebracht.
14 Voor schade aan lijf en goed te gevolge van een verblijf in het gebouw van Prima-Art is het bestuur niet aansprakelijk.
15 Bij het tekenen van dit document verleent u Prima-Art het recht om zonder beperking foto’s die tijdens de lessen gemaakt worden te gebruiken voor promotionele doeleinden.